Trả lời khiếu nại về phân loại phân bón hữu cơ

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trước khiếu nại của Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh về việc truy thu thuế 6% đối với mặt hàng phân bón hữu cơ Italpolina - là phân bón gốc động vật đã qua xử lý hóa học, Tổng cục Hải quan đã có công văn 14162/TCHQ-TXNK trả lời về vấn đề này.

Trả lời khiếu nại về phân loại phân bón hữu cơ
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì:

Nhóm 31.01 bao gồm các mặt hàng "Phân bón gốc thực vật hoặc động vật đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc chưa qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật. Theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC, các mặt hàng thuộc nhóm này có thuế suất thuế NK từ 0%.

Nhóm 31.05 bao gồm các mặt hàng "Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nito7, phospho và kali; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10kg". Theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC, các mặt hàng thuộc nhóm này có thuế suất thuế NK từ 0 đến 6%.

Để phân loại chính xác mặt hàng nhập khẩu cần phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và kết quả phân tích hàng hóa (nếu có). Do vậy, mặt hàng NK của Công ty nếu xác định là:

Phân bón gốc động vật, thực vật đã qua xử lý hóa học, chứa các nguyên tố nitơ, kali, phospho từ động vật, thực vật thì thuộc phân nhóm 31.01.

Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, kali, phospho thì thuộc phân nhóm 31.05. Theo đó, đề nghị Công ty tham khảo hướng dẫn phân loại nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.