Triển khai chính sách mới về thuế thu nhập doanh nghiệp tới cộng đồng doanh nghiệp

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 vừa được Bộ Tài chính bắt đầu có hiệu lực từ từ 2/8/2014, triển khai chính sách thuế mới này tới cộng đồng doanh nghiệp như thế nào, ông Dương Hồng Lĩnh – Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh cho biết một số nét khái quát những quy định mới trong việc áp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Triển khai chính sách mới về thuế thu nhập doanh nghiệp tới cộng đồng doanh nghiệp
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về một số nét khái quát những quy định mới trong việc áp thuế thu nhập doanh nghiệp, Phó Cục trưởng Dương Hồng Lĩnh cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC như: Phương pháp tính thuế TNDN; Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu quy định một số khoản thu nhập khác; Bổ sung thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; Thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội và Quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật, các quỹ này được thành lập và có cơ chế chính sách hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ... ; Sửa đổi thuế suất thuế TNDN phổ thông từ 25% xuống thành 22% từ ngày 01/01/2014; 20% từ ngày 01/01/2016.

Quy định việc áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá 20 tỷ đồng năm; Bổ sung mới việc ưu đãi thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng  đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Bổ sung một số trường hợp thu nhập của doanh nghiệp được miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm đối với Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 78; Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn  quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP;Thu nhập của doanh nghiệp được miễn thuế hai năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo quy định  đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.v.v…

Ngoài ra còn có những quy định mới về chuyển lỗ, các trường hợp ưu đãi TNDN chuyển tiếp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước ngày 01/01/2014.  

Đề cập tới những nội dung mà ngành thuế Hà Tĩnh đã triển khai để các quy định mới này sớm đi vào cuộc sống và các đối tượng liên quan phải thực hiện những công việc gì để kịp thời tiếp cận những thay đổi của bộ luật này, ông Dương Hồng Lĩnh nêu rõ: Để giúp Doanh nghiệp nắm bắt nhanh về chính sách thuế nói chung và đặc biệt là thuế TNDN nói riêng, ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn, trên toàn ngành Thuế Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc triển khai thông tin nhanh cho người nộp thuế thông qua các hội nghị tập huấn, cung cấp các tài liệu, ấn phẩm về chính sách thuế TNDN đến người nộp thuế (qua hộp thư điện tử và qua hình thức trực tiếp), tư vấn qua điện thoại hoặc hỗ trợ hướng dẫn tại cơ quan thuế (bộ phận một cửa); Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, trang thông tin điện tử của ngành (tại địa chỉ: http://hatinh.gdt.goc.vn) về những điểm mới, sửa đổi, bổ sung của chính sách thuế TNDN.

Bên cạnh đó, với phương châm “mỗi cán bộ công chức là một tuyên truyền viên về thuế”, ngay sau khi chính sách thuế mới được ban hành, ngành Thuế đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn cho các cán bộ công chức thuế trong nội bộ ngành, đặc biệt là các cán bộ công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa” ở cơ quan thuế các cấp, đồng thời với việc tuyên truyền đưa chính sách thuế vào cuộc sống bằng việc triển khai đồng loạt việc tổ chức tập huấn miễn phí cho các doanh nghiệp, NNT tại VP Cục và tại 12 Chi cục trên 12 huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã lên kế hoạch triển khai Phát phiếu thăm dò ý kiến, khảo sát đến từng doanh nghiệp để tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các chính sách thuế mới nói chung, thuế TNDN nói riêng, cũng như tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của người nộp thuế về chính sách nhằm nghiên cứu, báo cáo cấp trên nhằm hoàn thiện hơn nữa chính sách, chế độ thuế để phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NNT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh... và giảm bớt thủ tục hành chính đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Đặc biệt, cũng trong thời gian này, Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, hải quan; Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với Người nộp thuế (NNT) và đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), giảm chi phí tuân thủ cho NNT, ngày 19/8/2014, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã tổ chức cuộc họp đánh giá và bàn biện pháp đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực thuế, cùng với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với Người nộp thuế, mục đích là tạo ra sự chuyển biến thật mạnh mẽ, bằng việc làm cụ thể trong việc giảm thiểu số giờ làm việc với doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực thuế, nhằm góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa tạo thuận lợi cho NNT, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hình ảnh cơ quan thuế và công chức thuế. Về phía các doanh nghiệp, ngành Thuế Hà Tĩnh mong muốn rằng, trong thời gian tới, thực hiện tốt hơn nữa cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, chấp hành tốt các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thực sự là “người bạn đồng hành” của cơ quan thuế.

Nhấn mạnh tác động của một số quy định mới của Luật Thuế TNDN lần này đến tình hình sản xuất kinh doanh của các thành phần liên quan, ông Dương Hồng Lĩnh cho biết: Kể từ ngày 01/01/2014, nhiều chính sách thuế mới được thay đổi bắt đầu có hiệu lực như về luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân… điều đó thể hiện rõ ý chí và quyết tâm của Nhà Nước đã đồng hành cùng doanh nghiệp, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Đảng và Chính phủ luôn coi trọng việc đổi mới chính sách thuế nói chung, thuế TNDN nói riêng; Trong đó, đặc biệt mở rộng đối tượng được ưu đãi thuế, giảm mức thu nộp thông qua giảm thuế suất, tạo động lực cho doanh nghiệp có thêm nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Thực tế trong những năm qua, chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Với những quy định mới, sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN lần này sẽ tác động tích cực đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng. Một ví dụ điển hình nhất là về thuế suất thuế TNDN, theo đó, kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế TNDN phổ thông giảm xuống còn 22% (thay vì 25% như trước đây), và giảm xuống còn mức 20% đối với doanh nghiệp có doanh thu không quá 20 tỷ đồng /năm, Từ ngày 01/01/2016 giảm mức thuế suất xuống còn 20%. Giảm 5% là một khoản không nhỏ đối với hoạt động doanh nghiệp. Bởi tận dụng những lợi ích của việc áp dụng chính sách thuế mới, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nói một cách cụ thể, đó là khi thuế giảm thì giá thành sẽ giảm, kéo theo giá bán sẽ được giảm xuống,  tạo điều kiện kích cầu tiêu dùng, lúc đó doanh nghiệp sẽ có khả năng mở rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh một cách tốt hơn./