8 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước đạt 70% dự toán

8 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước đạt 70% dự toán

Thời gian qua, dù đối mặt với bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt kết cao nhất. Tính đến ngày 31/8/2023, Cục Thuế đã thu NSNN là 6.326 tỷ đồng, đạt 70% dự toán được giao năm 2023.
Rà soát, đánh giá tổng thể Luật thuế Thu nhập cá nhân để sửa đổi, bổ sung

Rà soát, đánh giá tổng thể Luật thuế Thu nhập cá nhân để sửa đổi, bổ sung

Bộ Tài chính hiện đang thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế.
Ngành Hải quan xác định đúng đối tượng được xử lý nợ thuế

Ngành Hải quan xác định đúng đối tượng được xử lý nợ thuế

Nhằm tăng cường hiệu quả xử lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung xác định đúng đối tượng được xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.