Triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa phối hợp với Kho bạc Nhà nước Hà Nội tổ chức Hội nghị “Triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015”.

Triển khai phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 - 2015
Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: ssc.gov.vn
Hội nghị giới thiệu đến các thành viên thị trường trái phiếu kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô theo Đề án đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 và Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/5/2013 về việc phát hành đợt 1 với khối lượng 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm vào tháng 6/2013.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo TP. Hà Nội (Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; các đơn vị liên quan và thành viên đấu thầu trên thị trường Trái phiếu; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Thành phố.

Việc phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 của Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được nộp vào ngân sách Thành phố và chi cho 8 công trình, dự án trọng điểm đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua (Gồm: 5 công trình giao thông hạ tầng khung nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông; 2 công trình bệnh viện khu vực ngoại thành theo quy hoạch phát triển mạng lưới y tế của Thành phố nhằm nâng cao đời sống nhân dân ngoại thành và giảm tải cho các bệnh viện khu vực nội thành; 1 dự án lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng trạm bơm tiêu nhằm cải thiện hệ thống tưới tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội).

Theo kế hoạch phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô 2013 – 2015 đợt 1/2013, khối lượng huy động là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn 5 năm, được thanh toán định kỳ 1 năm/lần và hoàn trả gốc 1 lần khi đáo hạn. Ủy ban Nhân dân Thành phố có thể mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nghĩa vụ nợ hoặc để cơ cấu lại nợ theo quy trình, thủ tục mua lại trái phiếu Chính phủ.

Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định lãi suất phát hành trái phiếu theo nguyên tắc không thấp hơn mức lãi suất phát hành của trái phiếu Chính phủ và tính toán hợp lý so với khung lãi suất của các ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm phát hành.

Phương thức phát hành được thực hiện thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trường hợp không huy động đủ khối lượng (1.000 tỷ đồng), phần còn lại sẽ được thực hiện theo phương thức bảo lãnh phát hành. Các tổ chức Việt Nam không được sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước để mua trái phiếu. Trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013 – 2015 được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.