Triển khai quyết liệt đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Nhằm triển khai Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 9/8/2012, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, ngày 26/9/2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất - Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Vương Đình Huệ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các uỷ viên Ban chỉ đạo đại diện cho các Bộ ngành và các cơ quan của Quốc hội.

Triển khai quyết liệt đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì cuộc họp lần thứ nhất

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, hiện nay lực lượng cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực sự nghiệp ở nước ta là rất lớn, điều đó dẫn đến tổng chi NSNN hàng năm tuy nhiều nhưng vẫn chưa tương xứng và chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trong những năm qua, việc thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ sự nghiệp công đã được Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy vậy, quá trình đổi mới còn có những bất cập và yếu kém, việc triển khai ở nhiều lĩnh vực còn chậm, vẫn nặng về tư duy bao cấp; chưa chủ động huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và của xã hội để phát triển dịch vụ sự nghiệp công… Những hạn chế đó có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là do nhận thức của các cấp, các ngành đối với việc triển khai chủ trương xã hội hoá các đơn vị sự nghiệp công lập còn chưa thống nhất, chưa tạo được sự nhất trí cao và chưa tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ ngành cần triển khai tích cực và quyết liệt hơn nữa kế hoạch của Ban chỉ đạo để thực hiện các kết luận và chỉ đạo của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó Phó Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đối mới ở doanh nghiệp công lập.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh - Uỷ viên Ban chỉ đạo đã báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công. Báo cáo đề cập cụ thể nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức thực hiện của Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan khác. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính xin ý kiến Ban chỉ đạo về một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các yêu cầu đổi mới theo nội dung Kết luận số 37 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, đặc biệt đối với lĩnh vực giáo dục đại học.

Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận từ đại diện các bộ ngành và các cơ quan của Quốc hội. Cuộc họp lần này cũng tập trung vào chuyên đề chính đó là việc triển khai nhiệm vụ đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế. Thay mặt Bộ Y Tế, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến - Uỷ viên Ban chỉ đạo đã báo cáo việc triển khai đối với từng nhiệm vụ của Bộ Y tế trong việc triển khai nhiệm vụ đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ - Phó trưởng Ban chỉ đạo cho biết, Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” là một đề án lớn, do đó cần có sự nhận thức đúng tầm của đề án cũng như những tác động đến đời sống xã hội khi triển khai thực hiện đề án này. Bên cạnh việc triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ thì cần phải tạo ra được sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội để thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực phục vụ đối với một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công nhưng Nhà nước vẫn phải đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội.

Để triển khai thực hiện cần có cơ chế thí điểm, theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, các Bộ cần lựa chọn đơn vị sự nghiệp công lập để thí điểm trên cơ sở xây dựng được khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách đồng bộ cho việc thực hiện đó. Cần nhìn nhận đổi mới cơ chế tài chính chỉ là một phần trong đổi mới sự nghiệp công. Bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tránh việc không thống nhất trong nhận thức và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội khi triển khai thực hiện đề án.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận sự tham gia tích cực của các thành viên và đánh giá cao nội dung đề ra tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ ngành phải có đánh giá tổng hợp tình hình thực tế của mình trước khi tiến hành làm quy hoạch; cần xác định rõ các lĩnh vực khi đưa vào quy hoạch để cân nhắc đối với các lĩnh vực nên xã hội hoá, tiến hành tổng kết một số hoạt động đổi mới đã triển khai thực hiện. Bên cạnh đó cần thực hiện đổi mới từng bước và có lộ trình cụ thể hợp lý, chú trọng lộ trình trong việc tác động đến xã hội khi triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng đối với việc triển khai thực hiện đề án này, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền nhằm tạo ra sự đồng thuận trong xã hội.