UBND TP. Đà Nẵng:

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

PV.

Mới đây,UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Cục thuế thành phố và UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng Công chứng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, các đơn vị có liên quan trên địa bàn Tỉnh như: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Cục thuế thành phố và UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng Công chứng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị có liên quan phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để công tác này đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.