Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh uỷ Sơn La về thực hiện Tam nông

PV.

(Tài chính) Từ 13 đến 14/10/2013, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh uỷ Sơn La  về thực hiện Tam nông - Ảnh 1

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sơn La

Tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương về phía Tỉnh uỷ Sơn La có ông Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân của Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn đã thúc đẩy mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh; hình thành được vùng sản xuất cây công nghiệp tập trung theo quy hoạch gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; đời sống của người dân nông thôn được cải thiện, thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2012 tăng 2,1 lần so với năm 2008; các quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, liên kết “4 nhà” trong sản xuất kinh doanh được hình thành; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả bước đầu... Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong những năm qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng; kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn yếu kém; chất lượng nguồn nhân lực, thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống một bộ phận nhân dân các dân tộc còn không ít khó khăn...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đề nghị Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số kiến nghị: xem xét điều chỉnh cơ chế phân cấp trong quản lý‎ đầu tư thực hiện một số chương trình dự án để tránh thực hiện triển khai dự án chậm, kém hiệu quả; đề nghị Chính phủ giao Chương trình mục tiêu quốc gia sớm để địa phương chủ động triển khai các chương trình, dự án trong năm; bổ sung vốn đầu tư các chương trình, dự án đã được phê duyệt; tăng mức vốn hỗ trợ cho các địa phương để đảm bảo chi cho công tác bảo vệ và phát triển rừng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tựu toàn diện mà tỉnh Sơn La đã đạt được sau 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, với xuất phát điểm thấp, điều kiện khó khăn nhất vùng Tây Bắc, Sơn La phải nỗ lực phát triển nhanh hơn nữa.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Tỉnh uỷ và các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa nội dung Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của người nông dân trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là lực lượng chủ chốt trong xây dựng kinh tế tại địa phương, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị cấp ủy và chính quyền tỉnh Sơn La cần tăng cường phát huy vai trò chủ thể của người nông dân và cộng đồng thôn xóm trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng đào tạo cho người nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa, tiếp thu khoa học kỹ thuật...

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Sơn La tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội; đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh để sản xuất ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường; đẩy nhanh tốc độ phát triển các cây trồng, con nuôi chủ lực có lợi thế; chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ vào những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trọng tâm đầu tư cho giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục... đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng định hướng, gợi mở nhiều nội dung mà Sơn La có thể nghiên cứu để áp dụng góp phần thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 7 trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tỉnh uỷ Sơn La  về thực hiện Tam nông - Ảnh 2

Ông Vương Đình Huệ khảo sát khu nuôi cá tầm trên đập thủy điện Sơn La

Trước đó, ông Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã đi khảo sát thực tế tại nhiều địa điểm của tỉnh Sơn La, bao gồm: thăm và làm việc tại huyện Vân Hồ mới thành lập; thăm Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu; thăm Nhà máy thủy điện Sơn La; thăm khu nuôi cá tầm trên đập thủy điện và Đội Cao su Phiêng Tìn của Công ty Cổ phần Cao su Sơn La tại huyện Mường La.