Từ 1/1/2015: Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp được miễn kiểm tra thực tế

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Đó là một trong những trường hợp được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa khi làm thủ tục hải quan theo quy định mới từ ngày 1/1/2015 khi Luật Hải quan 2014 được chính thức áp dụng.

Từ 1/1/2015: Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp được miễn kiểm tra thực tế
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cùng với đó, hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh và các hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ- trừ trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật... cũng sẽ được miễn kiểm tra thực tế.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp vắng mặt người khai hải quan cũng đã được Luật Hải quan 2014 quy định rõ. Theo đó, từ ngày 1-1-2015, việc kiểm tra thực tế hàng hóa vắng mặt người khai hải quan do thủ trưởng cơ quan Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa quyết định và chịu trách nhiệm trong các trường hợp: Để bảo vệ an ninh; bảo vệ vệ sinh, môi trường; có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Trong trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu mà người khai hải quan không đến làm thủ tục hải quan...

Cũng theo quy định của Luật Hải quan 2014, việc kiểm tra thực tế hàng hóa vắng mặt người khai hải quan được tiến hành dưới các hình thức: Kiểm tra không xâm nhập qua máy soi; Kiểm tra bằng thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác của cơ quan Hải quan; kiểm tra bằng cách mở hàng hóa để kiểm tra trực tiếp với sự chứng kiến của đại diện cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Tuy nhiên, việc kiểm tra phải được lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan.