Xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống kho đáp ứng yêu cầu dự trữ quốc gia giai đoạn mới

Xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống kho đáp ứng yêu cầu dự trữ quốc gia giai đoạn mới

Thực tiễn cho thấy, nguồn vốn đầu tư bố trí để xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia (DTQG) giai đoạn 2011 - 2020 còn thấp (đạt khoảng 20% so với nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch phê duyệt). Chính vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của DTQG trong giai đoạn mới, việc xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG là yêu cầu cần thiết.
Đã triển khai Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại 28 Cục Hải quan

Đã triển khai Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại 28 Cục Hải quan

Ông Lê Đức Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê (Tổng cục Hải quan) cho biết, tính đến cuối tháng 3/2019, Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) đã được triển khai tại 28/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố với sự tham gia của 315 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và kho ngoại quan.
Hải quan Hà Nội: Hệ thống VASSCM “phủ sóng” các địa điểm, kho, bãi

Hải quan Hà Nội: Hệ thống VASSCM “phủ sóng” các địa điểm, kho, bãi

Sau khi triển khai thành công Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại 3 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội đã tiếp tục nghiên cứu, mở rộng triển khai hệ thống đối với các DN kinh doanh kho CFS, kho bảo thuế, ICD, địa điểm kiểm tra tập trung.