Từ 1/7: Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay

Theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1/7/2024, chuyển khoản qua tài khoản trực tuyến trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay.

Từ 1/7: Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn