Từ ngày 1/4/2014, bắt đầu triển khai hệ thống VNACCS/VCIS

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Từ ngày 01/4/2014 đến ngày 07/4/2014, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan Hà Nội và Chi cục Hải quan Cảng I thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng sẽ bắt đầu triển khai thí điểm hệ thống VNACCS/VCIS. Đó là một trong những nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 865/QĐ-TCHQ ngày 25/03/2014 của Tổng cục Hải quan về Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thuộc Dự án thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hóa Hải quan.

Từ ngày 1/4/2014, bắt đầu triển khai hệ thống VNACCS/VCIS
Cán bộ Hải quan tích cực triển khai hệ thống VNACCS/VCIS. Nguồn: Internet
Các Chi cục còn lại thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng sẽ triển khai đồng loạt trong tháng 04/2014.

Các Cục Hải quan: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương; Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi triển khai sau triển khai thí điểm tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội và Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. Các Cục hải quan còn lại triển khai trong tháng 05/2014.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Chi cục đầu tiên từ 15/05/2014 và các Chi cục còn lại triển khai trong thời gian từ tháng 5/2014 - tháng 6/2014.