Từ ngày 1/7 sẽ điều chỉnh cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

PV.

(Tài chính) Ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối 2 đối tượng là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2013.

Từ ngày 1/7 sẽ điều chỉnh cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Nước thải công nghiệp không chứa kim loại nặng phải nộp phí bao gồm mức phí cố định không quá 2,5 triệu đồng/năm và phí biến đổi. Nguồn: Internet

Theo đó, Nghị định trên sẽ khắc phục được những vướng mắc sau:

Một là, thu được phí đối với các chất kim loại nặng có trong nước thải mà không phải lấy mẫu, đánh giá phân tích bằng cách áp dụng hệ số K.

Hai là, giảm tải khối lượng công việc cũng như chi phí của doanh nghiệp (DN) sản xuất và cơ quan thu phí trong việc kê phai, nộp phí đối với nhóm các cơ sở có khối lượng nước thải ít (dưới 30m3/ngày đêm), do chỉ phải nộp 1 khoản phí cố định cho cả năm sản xuất.

Ba là, đảm bảo công bằng cho các cơ sở sản xuất có nước thải khác nhau.

Bốn là, khuyến khích các DN đầu tư kỹ thuật, công nghệ để xử lý chất lượng nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vì các trường hợp này, DN không phải áp dụng hệ số K.

Nghị định cũng quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán của 1m3 nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch) thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố quy định mức phí tương ứng với số phí trung bình một người sử dụng nước từ hệ thống nước sạch phải nộp tại địa phương.

Đối với nước thải công nghiệp không chứa kim loại nặng, số phí phải nộp bao gồm mức phí cố định không quá 2,5 triệu đồng/năm và phí biến đổi.

Nước thải có chứa kim loại nặng phải chịu mức phí bằng mức phí cố định theo quy định nhân với hệ số tính phí theo khối lượng nước thải chứa kim loại nặng của các cơ sở sản xuất, chế biến, cộng với phí biến đổi.

Bên cạnh đó, không thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp nước thải ra từ các nhà máy thủy điện, nước tuần hoàn trong các cơ sở sản xuất, chế biến mà không thải ra môi trường; nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá và các xã thuộc vùng nông thôn, những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch.