Ước tính xuất siêu hàng hóa đạt 2,3 tỷ USD trong tháng 2/2023

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, cán cân thương mại hàng hóa tháng 2/2023 ước tính xuất siêu 2,3 tỷ USD. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,3 tỷ USD).

Ước tính xuất siêu hàng hóa đạt 2,3 tỷ USD trong tháng 2/2023 - Ảnh 1