Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký kết Biên bản Ghi nhớ với Ủy ban Giám sát Tài chính Luxemburg

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nhằm mục đích thúc đẩy phát triển nền tài chính quốc gia theo hướng hiệu quả, toàn diện, hợp lý và công bằng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ – TTg ngày 18/04/2012 về việc phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2020. Trong đó, một trong những giải pháp thực hiện chiến lược được Chính phủ đề cao là: “đẩy mạnh hoạt động hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế về tài chính; chủ động đề xuất và tích cực tham gia các chương trình hợp tác quốc tế, nâng cao tiếng nói và vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn hợp tác tài chính quốc tế”.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký kết Biên bản Ghi nhớ với Ủy ban Giám sát Tài chính Luxemburg
Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thị Liên Hoa và Đại diện Ủy ban Giám sát Tài chính Luxemburg trao Biên bản ghi nhớ
Với tiêu chuẩn đó, trong thời gian qua, Việt Nam và Đại công quốc Luxemburg đã có các Hiệp định Hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, trong lĩnh vực tài chính, Bộ Trưởng Bộ Tài chính và Bộ Trưởng Bộ Hợp tác và các Hoạt động nhân đạo Luxemburg đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Nghị định Thư về Dự án “Phát triển Thị trường vốn Việt Nam” dành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, trong Chiến lược Hợp tác Định hướng Việt Nam - Luxemburg giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ Luxemburg đã cam kết tiếp tục hỗ trợ các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.  
 
Trên nền tảng hợp tác hiệu quả giữa hai Chính phủ, với mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, Ủy ban Giám sát Tài chính Luxemburg (CSSF) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thống nhất ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) trên cơ sở tôn trọng luật và quy định trong nước và không làm ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh hoặc chính sách của hai nước. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Đại sứ quán Luxemburg và Cơ quan CSSF tổ chức Lễ ký kết dưới sự đồng chủ trì của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa và ông Marc Franck, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Luxemburg tại Việt Nam, cùng với sự tham dự của Lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxemburg và đại diện Lãnh đạo các đơn vị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 
Tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch nhấn mạnh về mặt quản lý nhà nước, Biên bản Ghi nhớ song phương sẽ là cơ sở tạo cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin hiệu quả giữa hai cơ quan nhằm mục đích quản lý, giám sát đối với các đối tượng đăng ký cung cấp dịch vụ trên thị trường hai nước. Về mặt hội nhập quốc tế, Biên bản Ghi nhớ thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc tích cực tham gia các chương trình hợp tác quốc tế, từng bước tiếp cận với các thị trường tiên tiến, mở rộng đối thoại chính sách, phát triển thị trường chứng khoán theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
 
Ông Marc Franck, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Luxemburg cho rằng việc ký kết Biên bản Ghi nhớ đánh dấu một khởi đầu tốt đẹp cho rất nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức trong năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác phát triển. Đồng thời, ông Jean Marc Goy, đại diện Cơ quan CSSF khẳng định Biên bản Ghi nhớ thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong Tổ chức IOSCO nói chung và giữa hai cơ quan quản lý trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán nói riêng.
 
Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch gửi lời chúc sức khỏe tới Đại sứ quán Luxemburg, Cơ quan Hợp tác Phát triển và Ủy ban Giám sát Tài chính Luxemburg và mong rằng với sự kiện ký kết này, quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được tăng cường và khẳng định.