Vẫn còn trên 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc niên hạn giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện vẫn còn hàng chục bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư công, ước lên tới trên 14.000 tỷ đồng.

Vẫn còn trên 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ - Ảnh 1

Theo baokiemtoan.vn