Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành các văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động triển khai các dự án, công trình ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đã được giao, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định

Xác định công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.
Chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công tại Gia Lai, Bình Dương, Đồng Nai

Chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công tại Gia Lai, Bình Dương, Đồng Nai

Nhờ sự sát sao trong kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 5 của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng, 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước là Gia Lai, Bình Dương, Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực trong công tác này.
Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Phân bổ hơn 13.000 tỷ đồng vốn còn lại của Chương trình phục hồi

Sáng 22/6/2023, với 476/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,36% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.
TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ điểm nghẽn hấp thụ vốn đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ điểm nghẽn hấp thụ vốn đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh là địa phương có nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2023 được phê duyệt lớn nhất cả nước. Nguồn vốn này có ý nghĩa rất quan trọng trong xây dựng các công trình trọng điểm, thực hiện các kế hoạch, nội dung, tạo động lực mới để phục hồi kinh tế-xã hội cho TP. Hồ Chí Minh.
Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95%

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95%

Báo cáo của Chính phủ đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%; đồng thời, chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư và khuyến khích các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).