Người dân nước Ấn Độ vẫn còn chìm trong cuộc khủng hoảng tiền mặt một tuần sau khi hai tờ tiền giấy mệnh giá lớn là 500 và 1.000 rupee đột ngột bị khai tử


Video: Ấn Độ chìm trong khủng hoảng thiếu tiền mặt

Theo AFP/Vnexpress

Một tuần sau khi hai tờ tiền giấy mệnh giá lớn là 500 và 1.000 rupee đột ngột bị khai tử ở Ấn Độ, người dân nước này vẫn còn chìm trong cuộc khủng hoảng tiền mặt.

Xem thêm

Video nổi bật