[Video] Lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng bao nhiêu?

Theo Vietnamplus.vn

Lương tối thiểu năm 2019 đạt khoảng 95% mức sống tối thiểu của người lao động nên năm 2020, mức lương tối thiểu vùng vẫn phải tiếp tục tăng để đáp ứng 100% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.

Xem thêm

Video nổi bật