[Video] nCoV sinh sản như thế nào trong tế bào?

Theo vnexpress.net

Sau khi xâm nhập thành công, nCoV giải phóng ARN của nó và lợi dụng bộ máy bên trong tế bào để sản xuất protein giúp tạo virus mới.

Xem thêm

Video nổi bật