Theo Đạo luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia sửa đổi có hiệu lực từ ngày 16/7 tới, tất cả người nước ngoài phải tham gia hệ thống bảo hiểm y tế nếu họ ở lại Hàn Quốc trong sáu tháng hoặc lâu hơn.

Đạo luật trên đã được sửa đổi để thắt chặt quản lý đối với lĩnh vực này.

[Video] Người nước ngoài ở Hàn Quốc phải tham gia bảo hiểm y tế

Theo vnews.gov.vn

Theo Đạo luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia sửa đổi có hiệu lực từ ngày 16/7 tới, tất cả người nước ngoài phải tham gia hệ thống bảo hiểm y tế nếu họ ở lại Hàn Quốc trong sáu tháng hoặc lâu hơn.

Xem thêm

Video nổi bật