[Video] Những khoản phí vô lý bạn phải trả khi sở hữu chuyên cơ riêng

Theo news.zing.vn

Để sở hữu chuyên cơ riêng, giới siêu giàu phải chi trả nhiều loại chi phí phát sinh như thuê sân bay, phi hành đoàn hoặc phí duy trì hàng năm.

Xem thêm

Video nổi bật