[Video] Sáng kiến giúp giảm kẹt xe giờ cao điểm

Theo news.zing.vn

Một hàng rào phân cách dài 130 m được sử dụng tại Giang Tô, Trung Quốc. Nó giúp cải thiện lưu thông đến 19% trong giờ cao điểm vào buổi sáng và chiều tối.

Xem thêm

Video nổi bật