[Videos] Toàn cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020

Tuấn Anh - Châu Giang

Năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là một trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch Covid-19 và phục hồi tốt nhất thế giới.

Xem thêm

Video nổi bật