Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Tính đến hết năm 2022, cả nước có hơn 91,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (tăng 12,8 lần so với năm 1995), đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số, cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân - Ảnh 1

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn