Việt Nam xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng năm 2022 ước đạt 242,19 tỷ USD

T. Anh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 4 tháng đầu năm đạt 242,19 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 122,36 tỷ USD, nhập khẩu đạt 119,83 tỷ USD.

Việt Nam xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng năm 2022 ước đạt 242,19 tỷ USD - Ảnh 1