Vietcombank tài trợ 750 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất Gỗ MDF tại Quảng Trị

PV.

(Tài chính) Sự kiện này diễn ra vào ngày 12/12/2013, trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác phát triển giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)…

Theo đó, Vietcombank và Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị (đơn vị thành viên mà VRG hiện đang sở hữu 75,79% vốn điều lệ) đã chính thức ký kết Hợp đồng tín dụng đầu tư cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Gỗ MDF tại Quảng Trị.

Hợp đồng tín dụng có trị giá 750 tỷ đồng nhằm đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ MDF với công suất 120.000 m3/năm. Sản phẩm chính của nhà máy là ván MDF độ dày 2,5 mm - 08 mm và độ dày 10 mm - 32 mm phục vụ thị trường trong nước và xuất khấu.

Trong thời gian qua, các đơn vị thành viên của Vietcombank đã hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ VRG trong hoạt động đầu tư vào các dự án phát triển nông trường cao su; các dự án tái canh trồng mới cao su; các dự án phát triển công nghiệp chế biến gỗ, các dự án phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế đất nước như: cơ sở hạ tầng, giao thông, khu công nghiệp….với tổng giá trị đầu tư ước tính khoảng gần 2.000 tỷ Việt Nam đồng và trên 50 triệu đô la Mỹ.

Được biết, thỏa thuận hợp tác phát triển giữa Vietcombank và VRG nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển giữa hai đơn vị với cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và cùng có lợi trên các lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ; Hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết và phát triển nguồn nhân lực.

Thỏa thuận này cũng mở ra các cơ hội hợp tác mới để phát huy các lợi thế, khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có của mỗi bên, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của cả hai bên, cùng phát triển hiệu quả, mang lại lợi ích chung cho cả VIETCOMBANK và VRG, cho cộng đồng doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.