N lc trong gian khó

Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh thế giới đã tạo ra nhiều tác động xấu, đẩy nền kinh tế nước ta đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam nói chung, hệ thống ngân hàng nói riêng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá so với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Vietcombank.

Báo cáo tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013 cho thấy, tổng tài sản của Vietcombank tại thời điểm 31/12/2012 đạt gần 415 nghìn tỷ, tăng 192 nghìn tỷ so với thời điểm 31/12/2008, tăng trưởng liên tục với mức tăng bình quân khoảng 17%/năm. Trong 5 năm qua, vượt qua nhiều thách thức, Vietcombank vẫn duy trì được mức tăng trưởng huy động vốn bình quân trên 17%/năm, trong đó năm 2010 và 2012, tốc độ tăng trưởng đạt trên 20%.

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vietcombank đạt 5.764 tỷ đồng, tăng 1,17% so với năm 2011; huy động vốn và dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 15% - 25% so với năm 2011; tỷ lệ nợ xấu còn 2,4%, thấp hơn mức kế hoạch đặt ra ban đầu là 2,8%.

Riêng năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của của Vietcombank đạt 5.764 tỷ đồng, tăng 1,17% so với năm 2011; huy động vốn và dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 15% - 25% so với năm 2011; tỷ lệ nợ xấu còn 2,4%, thấp hơn mức kế hoạch đặt ra ban đầu là 2,8% và so với 4% của năm ngoái.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tăng trưởng trên, vẫn còn một số tồn tại. Vietcombank vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra trong năm 2012: Lợi nhuận trước thuế chỉ hoàn thành 88% kế hoạch, tương đương 5.764 tỷ đồng. Dự kiến số phòng giao dịch và chi nhánh mở mới là 81, nhưng Vietcombank cũng chỉ đạt 13 địa điểm…

Việc “lỗi hẹn” các chỉ tiêu trên được ông Nguyễn Phước Thanh – Tổng giám đốc Vietcombank lý giải: Do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Điển hình là, môi trường kinh doanh năm 2012 không thuận lợi; lợi thế hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của nhà băng đang bị mất dần, thị phần có chiều hướng sụt giảm, nợ xấu vẫn có xu hướng tăng. Cùng với đó là Vietcombank chưa được khai thác hết để phát triển cơ sở, mạng lưới khách hàng và tiềm lực về thương hiệu…

Vng bưc ti tương lai

Trên nền tảng những thành quả đạt được, Vietcombank lạc quan đặt ra các chỉ tiêu cho năm 2013, với các kế hoạch dự kiến dư nợ và huy động tăng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt 5.800 tỷ đồng, tương đương năm 2012; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tỷ lệ cổ tức 12%.

Trong giai đoạn mới (2013 – 2118), Vietcombank tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tổ chức hướng đến mô hình tập đoàn ngân hàng tài chính đa năng hiện đại. Trong đó, giải pháp chiến lược bao gồm hoàn thiện bộ máy tổ chức đi đôi với tăng cường năng lực quản trị điều hành và năng lực kinh doanh. Chuẩn hóa mô hình chi nhánh, hoàn thiện và phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các phòng tại Hội sở chính. Phát triển mạng lưới giao dịch theo chiều rộng và chiều sâu, từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động ra thị trường quốc tế…

Đồng thời với những chiến lược trên, Vietcombank sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tích cực xử lý các khoản nợ tồn đọng, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu. Linh hoạt trong công tác huy động vốn, tăng trưởng huy động vốn đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu. Đẩy mạnh việc đa dạng hóa kênh huy động vốn cũng như cấp tín dụng trong nước, mở rộng mạng lưới khách hàng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân bên cạnh việc giữ chân các khách hàng truyền thống. Sẵn sàng và chủ động tiếp cận thị trường vốn quốc tế khi có điều kiện thông qua đồng tài trợ, vay lại, phát hành trái phiếu. Rà soát danh mục đầu tư góp vốn, tái cơ cấu phù hợp, chú trọng đến yếu tố hiệu quả trong đầu tư.

Năm 2013, Vietcombank, dự kiến dư nợ và huy động vốn tăng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt 5.800 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, tỷ lệ cổ tức 12%.

Song song với đó, Vietcombank cũng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nâng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong cơ cấu thu nhập chung. Duy trì và từng bước mở rộng thị phần trong các dịch vụ ngân hàng truyền thống như dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ. Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại; hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro thông qua tăng cường hiệu quả hoạt động của tất cả các cấp trong bộ máy. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thông qua việc thực hiện tổng thể các giải pháp, trong đó chú trọng đến việc hoàn tất các mô hình đo lường, quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chính sách và công cụ quản trị rủi ro thống nhất, tiên tiến.

Mặc dù, trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với nền tảng vững chắc được tạo dựng trong nhiều năm qua, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cổ đông Vietcombank tự tin sẽ tạo được nhiều đột phá trong những năm tiếp theo. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi năm 2013 đánh dấu một bước ngoặt lớn trên chặng được phát triển, khi Vietcombank chính thức thay đổi cho ra mắt nhận diện thương hiệu mới, với nhiều nét đột phá mang một tầm vóc và vị thế mới.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 6 – 2013

Vietcombank - Vững vàng hướng tới tương lai

PV.

(Tài chính) Bằng nền tảng vững chắc cùng những nỗ lực đổi mới, phát triển không mệt mỏi trong xu thế hội nhập, Vietcombank đã và đang tạo dựng cho mình những bước đi vững vàng để hướng tới một tập đoàn tài chính lớn trong khu vực…

Xem thêm

Video nổi bật