Vietnam Airlines tăng 342 chuyến bay trong nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5

Theo ktdt.com.vn

(Tài chính) Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, ngày 10/4, Vietnam Airlines đã có thông báo về việc triển khai tăng tải trên một số đường bay nội địa trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Vietnam Airlines tăng 342 chuyến bay trong nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5
Vietnam Airlines đã có thông báo về việc triển khai tăng tải trên một số đường bay nội địa trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Nguồn: internet
Theo đó, từ 25/4 - 5/5, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 342 chuyến bay trên 16 đường bay nội địa (tăng 20% so với lịch bay thường lệ) với tổng tải tăng thêm khoảng 58.700 ghế. Trong đó, trên các đường bay đến TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Điện Biên, tăng thêm 308 chuyến tương đương khoảng 53.700 ghế.

Cụ thể tăng 91 chuyến TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng; 87 chuyến Hà Nội - Đà Nẵng; 28 chuyến Hà Nội - Nha Trang, 26 chuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, 24 chuyến TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc; 16 chuyến Hà Nội - Phú Quốc; 13 chuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang; 23 chuyến Hà Nội - Điện Biên. Tổng tải cung ứng của Vietnam Airlines trên 16 đường bay nội địa trong giai đoạn này đạt khoảng 382.500 ghế, tăng 18% so với thường lệ, tập trung chủ yếu vào các ngày 29/4 - 4/5.