Vốn FDI vào Việt Nam và vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng ra sao?

Theo Chinhphu.vn

9 tháng năm 2022, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 18,75 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài đạt 398,3 triệu USD, giảm 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn FDI vào Việt Nam và vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng ra sao? - Ảnh 1