Vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Với nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, Việt Nam đang được đánh giá là một môi trường hấp dẫn, thu hút nhiều dòng vốn trực tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài.

 Vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam
Việt Nam đang thu hút nhiều dòng vốn trực tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn: internet

Dòng vốn FDI tiếp tục "chảy" mạnh vào Việt Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đến hết tháng 9/2014, cả nước có 295 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích đất tự nhiên 83.626 ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 25.370 ha, riêng các KCN đã đi vào hoạt động tỷ lệ lấp đầy đạt trên 65%.

Số lượng và diện tích các Khu Kinh tế (KKT) trên cả nước trong thời gian qua được giữ ổn định với 15 KKT ven biển đã được thành lập.

Trong 9 tháng năm 2014, các KCN, KKT đã thu hút được 351 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 5,6 tỷ USD và điều chỉnh tăng vốn cho 258 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 2,2 tỷ USD. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đầu tư vào các KCN, KKT đạt 7,8 tỷ USD, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2013.

Luỹ kế đến cuối tháng 9/2014, các KCN trên cả nước đã thu hút được 5.365 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 81,4 tỷ USD, tổng vốn đầu tư thực hiện trên 45,6 tỷ USD, bằng 56% tổng vốn đăng ký. Các KKT thu hút được 226 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 36,7 tỷ USD.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2014 các KCN, KKT trên cả nước đã thu hút trên 75.074 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng 16% so với cùng kỳ. Luỹ kế đến hết tháng 9/2014, các KCN, KKT thu hút được 5.262 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 512.028 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện chiếm trên 50% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT trong 9 tháng qua có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2013. Tổng doanh thu đạt trên 55,7 tỷ USD, tăng 30%. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 35,7 tỷ USD, tăng 23%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 34,7 tỷ USD, tăng 40% (kim ngạch nhập khẩu những tháng đầu năm tăng nhanh do việc nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của một số dự án lớn như Samsung, Nokia,…). Đóng góp ngân sách nhà nước đạt trên 42.017 tỷ đồng.

Nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Việt Nam tiếp tục có những hành động mạnh mẽ nhằm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng để thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài.

Nhiều chính sách ưu đãi về thuế, sử dụng đất, và các hình thức hỗ trợ của Chính phủ đang được áp dụng như ưu đãi thuế Giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa xuất khẩu vào khu chế xuất; hàng hóa sản xuất, nhập khẩu vào khu phi thuế quan. Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho người làm việc tại khu chế xuất. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu theo lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; Miễn tiền thuê đất; Vay tín dụng ưu đãi….

Bên cạnh đó, để giải quyết những hạn chế về hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, gây cản trở đến việc hấp thụ nguồn vốn FDI, Chính phủ đã có các giải pháp quyết liệt nhằm huy động nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được thực hiện khá đồng bộ, bao gồm cả việc xây dựng hệ thống các chính sách mới cho hình thức đối tác Công - Tư (PPP). Điều này đã mở ra một cơ hội mới cho các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào các dự án đầu tư.