Giải quyết ô nhiễm môi trường trước khi mở rộng dự án khu công nghiệp

Giải quyết ô nhiễm môi trường trước khi mở rộng dự án khu công nghiệp

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đề nghị các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên kiên quyết không tiếp nhận, mở rộng hoặc nâng công suất đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề khi chưa đáp ứng yêu cầu hạ tầng về bảo vệ môi trường.
Giải pháp tài chính phát triển thị trường nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Giải pháp tài chính phát triển thị trường nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là tỉnh có ngành Công nghiệp phát triển và đông công nhân, lao động làm việc nên nhu cầu về nhà ở để an cư lạc nghiệp đang là vấn đề bức thiết. Tuy nhiên, khó khăn trong phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc nói riêng và Việt Nam nói chung hiện nay là nhu cầu quá lớn, thu nhập của người công nhân không cao. Vì vậy, để phát triển thị trường nhà ở, giải quyết vấn đề nhà ở cho người công nhân làm việc trong các khu công nghiệp đòi hỏi phải có nhiều giải pháp tổng thể.
Xây dựng mô hình mẫu khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Xây dựng mô hình mẫu khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn

Theo Bộ Xây dựng, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn có thể được xác lập tại vị trí tập trung hoặc phân tán, lồng ghép trong các chức năng khác (cụm công nghiệp, khu dịch vụ - thương mại - du lịch, trung tâm hành chính xã…) được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.
Vai trò của khu công nghiệp đối với phát triển công nghiệp bền vững ở tỉnh Bình Dương

Vai trò của khu công nghiệp đối với phát triển công nghiệp bền vững ở tỉnh Bình Dương

Với chiến lược phát triển công nghiệp làm nền tảng đột phá phát triển kinh tế, trong hơn 25 năm qua, tỉnh Bình Dương đã có sự chuyển mình rõ rệt và đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện mục tiêu tỉnh Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và đô thị thông minh vào năm 2045, nhiều vấn đề quan trọng đã được đặt ra, thu hút đông đảo sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách phát triển, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Trong đó, hệ thống khu công nghiệp được xem là xương sống của nền kinh tế, là một vấn đề quan trọng, giữ vai trò quyết định đến sự thành công của Bình Dương.
Đo lường tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp

Đo lường tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp

Kiểm soát nội bộ hữu hiệu giúp cho các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch và chương trình của các tổ chức đảm bảo tiến độ, đạt được kết quả như kỳ vọng. Điều này càng quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp thuộc mảng sản xuất trong các khu công nghiệp do đây là khu vực tập trung vào công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng yêu cầu sản phẩm của thị trường, giải quyết tốt về vấn đề lao động đa dạng. Tuy nhiên, hiện nay các nghiên cứu về chủ đề này chủ yếu được thực hiện tại các doanh nghiệp độc lập hoặc các đơn vị công mà chưa được tập trung khai thác đối với các khu công nghiệp. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, bài viết áp dụng COSO 2013 để đề ra mô hình đo lường tính hữu hiệu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các doanh nghiệp này thì yếu tố về môi trường kiểm soát giữ vị trí ảnh hưởng quan trọng nhất đến tính hữu hiệu của hệ thống.
Nhu cầu sở hữu nhà để ở của người nước ngoài tại Việt Nam là rất lớn

Nhu cầu sở hữu nhà để ở của người nước ngoài tại Việt Nam là rất lớn

Trước nhu cầu sở hữu nhà để ở của người nước ngoài tại Việt Nam là rất lớn, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, nên khuyến khích người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam không chỉ tạo điều kiện cho họ yên tâm sinh sống, làm việc tại Việt Nam, mà còn thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài, giải quyết lượng lớn tồn kho bất động sản cao cấp khó thanh khoản.