Website giới thiệu nhà hàng có phải đăng ký?

Theo chinhphu.vn

Bà Lê Kiều Trang (Hà Nội) có website giới thiệu về nhà hàng và menu các món ăn của nhà hàng trên đó (không mua hàng trực tuyến hay bất kỳ giao dịch thương mại nào), có 1 emailform dùng cho khách đặt bàn và phản hồi ý kiến về nhà hàng.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Bà Trang hỏi, vậy nhà hàng của bà có phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương không?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo như mô tả của bà Trang, website của bà là website thương mại điện tử bán hàng theo Khoản 8, Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định “Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng” và Khoản 1, Điều 25 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định: “Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình”.

Do đó, bà Trang phải thực hiện thủ tục Thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.