World Bank công bố lệnh cấm đối với một công ty tư nhân Việt Nam

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa công bố lệnh cấm đối với Công ty Cổ phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Thăng Long, một công ty tư nhân có trụ sở chính tại Việt Nam, và các công ty con của công ty này.

World Bank công bố lệnh cấm đối với một công ty tư nhân Việt Nam
World Bank vừa công bố lệnh cấm đối với Công ty Cổ phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Thăng Long. Nguồn: internet

Lệnh cấm có hiệu lực trong thời gian 2,5 năm sau khi  Công ty Cổ phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Thăng Long đã thừa nhận hành vi lừa đảo. 

Theo World Bank, các công ty này đã nộp những văn bản không đúng sự thật trong quá trình tham gia đấu thầu của các dự án Nâng cấp đô thị Vùng Đồng bằng sông Cửu Long – phần do Quỹ Tín thác tài trợ; Dự án Giảm nghèo khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn hai và Dự án Phát triển Bền vững Thành phố Đà Nẵng.

Lệnh cấm này là một phần trong thỏa thuận giải quyết qua đàm phán với sự hợp tác từ phía công ty. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2013. Trong thời gian này, công ty và các công ty con sẽ bị coi là không đủ điều kiện tham gia bất kỳ hợp đồng nào do World Bank tài trợ. Theo thỏa thuận này, công ty cũng sẽ cần phải thể hiện sự tuân thủ đầy đủ và thỏa đáng với các tiêu chuẩn về liêm chính của World Bank

Lệnh cấm đối với Công ty Cổ phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Thăng Long cũng được áp dụng bởi các Ngân hàng Phát triển Đa phương khác theo Hiệp định công nhận lệnh cấm chung đã được ký vào 9/4/2010.