Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Theo daibieunhandan.vn

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, Chiến lược quốc gia đặt ra mục tiêu xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên…

Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững - Ảnh 1