Xếp ngạch lương theo vị trí công việc

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ông Nguyễn Hồng Duy (hongduy2112@...) tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, ngành Công nghệ thực phẩm, chuyên ngành dinh dưỡng, trên Bằng tốt nghiệp Đại học ghi là kỹ sư.

Theo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, thì khoản 1 Điều 2 về đối tượng áp dụng có quy định:

Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế (xếp lương theo các ngạch viên chức có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 16 hoặc 13) để thực hiện các công việc sau:… Chuyên môn an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng tiết chế”.

Hiện, ông Duy được bố trí làm việc tại Trường Mầm non phụ trách công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng tiết chế, với tính chất công việc và trách nhiệm giống như khi làm việc tại cơ sở y tế. Tuy nhiên ông Duy được xếp vào ngạch chuyên viên 01.003, không phải ngạch kỹ sư 13.095 đúng như trên bằng tốt nghiệp Đại học. Ông Duy hỏi, mã ngạch của ông như vậy có đúng không, ông có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề không ?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập có quy định:
 
Viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Do thông tin câu hỏi chưa đầy đủ nên Bộ Y tế không thể trả lời cụ thể. Tuy nhiên, về nguyên tắc xếp ngạch lương là làm công việc gì, vị trí nào, thì hưởng lương công việc, vị trí đó.