Xử lý xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu

PV.

(Tài chính) Đối với số xe ô tô, mô tô hiện đang tồn đọng tại cảng, nếu có căn cứ xác định hành vi buôn lậu thì sẽ thực hiện xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật Hải quan.

Xử lý xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu
Xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu sẽ có nhiều biện pháp xử lý. Nguồn: internet

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc xử lý xe ô tô, mô tô đã chuyển về cảng Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

Đối với xe ô tô, mô tô không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương: Xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ngoài ra, trường hợp xe ô tô, mô tô của Việt kiều hồi hương đang lưu giữ tại cảng quá thời hạn quy định, nếu chủ hàng hóa từ bỏ thì thực hiện xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Hải quan.