Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung lớn trong công tác lập pháp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung lớn trong công tác lập pháp

Sáng ngày 15/02, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 08. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 2,5 ngày làm việc xem xét 8 nội dung lớn trong công tác lập pháp, đồng thời cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Sớm đưa Nghị định số 18/2021/NĐ-CP vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị định số 18/2021/NĐ-CP vào cuộc sống

Ngày 9/4/2021, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hội nghị có sự tham gia của các điểm cầu là các đơn vị nghiệp vụ, các cục hải quan tỉnh, thành phố.