Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm

(Tài chính) Ngày 17/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục và thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà không phải là tội phạm, bao gồm: (i) Vi phạm trong lĩnh vực điện lực; (ii) Vi phạm trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện; (iii) Vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 134-2013-ND-CP.doc