Xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh khu vực đặc biệt khó khăn

(Tài chính) Ngày 4/3/2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí vừa ký Quyết định số 405/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học kỳ II năm học 2014 – 2015.

Xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh khu vực đặc biệt khó khăn
Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 29.358.401 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2014 – 2015, theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức giao nhận tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh; việc giao nhận gạo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước; tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt; ghi giảm vốn dự trữ nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Xem nội dung Quyết đinh: Quyet dinh 405-2015-QĐ-BTC.pdf