Xuất siêu hơn 1,8 tỷ USD: Kết quả vẫn chưa thể vui

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo Tổng cục Thống kê, xuất siêu 10 tháng năm 2014 là 1,87 tỷ USD. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là điều đáng mừng bởi chỉ số này hoàn toàn thuộc vào khu vực FDI và chủ yếu dựa trên hàng hóa gia công lắp ráp từ nguyên liệu nhập khẩu.

Xuất siêu hơn 1,8 tỷ USD: Kết quả vẫn chưa thể vui
Tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh. Nguồn: internet

Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực tăng khá

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2014 ước tính đạt 13,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 8,9 tỷ USD, tăng 2,8%. Khu vực kinh tế trong nước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 8,2% với kim ngạch một số mặt hàng chiếm tỷ trọng cao có mức tăng khá: Hàng dệt may tăng; điện tử, máy tính và linh kiện; gỗ và sản phẩm gỗ..

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10 tăng 5,5%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 2,5%, trong đó kim ngạch một số mặt hàng tăng cao: Hàng dệt, may; điện tử, máy tính và linh kiện; giày dép; cà phê; hạt điều, gạo.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 123,1 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 40,6 tỷ USD, tăng 12,9%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 82,5 tỷ USD, tăng 13,6%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng khá cao: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 19,2 tỷ USD, tăng 6,9%; hàng dệt may đạt 17,6 tỷ USD, tăng 19,3%; giày dép đạt 8,2 tỷ USD, tăng 23,1%; thủy sản đạt 6,5 tỷ USD, tăng 20,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 5,9 tỷ USD, tăng 20,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5 tỷ USD, tăng 13,3%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng năm nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 23,4 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp theo là EU, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản,  Hàn Quốc…

Tiếp tục nhập siêu từ Trung Quốc

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2014 đạt 13,6 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỷ USD, tăng 1,2%. Khu vực kinh tế trong nước đạt 5,6 tỷ USD, tăng 5,5%.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 121,2 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 68,7 tỷ USD, tăng 10,7%; khu vực kinh tế trong nước đạt 52,5 tỷ USD, tăng 12%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 35,6 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2013, nhập siêu từ Trung Quốc ước tính đạt 23,1 tỷ USD, tăng 17,6%. Tiếp theo là ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU ..

Do tháng 9/2014 nhập siêu 582 triệu USD, tháng 10 nhập siêu 400 triệu USD nên xuất siêu 10 tháng còn 1,87 tỷ USD, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) vẫn xuất siêu ở mức khá cao với 13,82 tỷ USD, khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu với 11,95 tỷ USD.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, mặc dù 10 tháng qua vẫn xuất siêu nhưng hoàn toàn thuộc vào khu vực FDI và chủ yếu dựa trên hàng hóa gia công lắp ráp từ nguyên liệu nhập khẩu. Thực trạng này cho thấy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa mang lại giá trị gia tăng chưa cao và thiếu bền vững.