Yêu cầu các địa phương duy trì báo cáo giá thị trường

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2013 chỉ có 20/63 địa phương thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường qua Chương trình Quản lý giá thị trường hàng hoá, dịch vụ phiên bản 1.0 theo địa chỉ: http://qlg.btc.

 Yêu cầu các địa phương duy trì báo cáo giá thị trường
Các địa phương cần chủ động đề xuất, kiến nghị về Bộ Tài chính các biện pháp bình ổn giá, hoàn thiện cơ chế quản lý giá. Nguồn: anninhthudo.vn

Trong khi đó, một số địa phương đã thực hiện khá đều đặn như: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Trị Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Cà Mau.

Ngày 29/4/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu áp dụng đối với Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng cục Hải quan; Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

Hầu hết các địa phương đã tổ chức triển khai, bố trí cán bộ, xây dựng mạng lưới thu thập thông tin và thực hiện tương đối tốt chế độ báo cáo giá thị trường theo Thông tư số 55/2011/TT-BTC; trong đó có nhiều địa phương thực hiện tốt, thường xuyên, đều đặn chế độ báo cáo qua hình thức gửi thư điện tử và gửi báo cáo bằng văn bản về Cục Quản lý giá.

Mặc dù trong nội dung báo cáo, nhiều địa phương vẫn chưa phân tích đầy đủ nguyên nhân biến động cũng như chưa dự báo được xu hướng giá các mặt hàng trong thời gian tới, nhưng cơ bản các địa phương đã phản ánh được diễn biến mặt bằng giá thông qua việc phân tích chỉ số giá tiêu dùng theo từng nhóm hàng tại địa phương; đồng thời phản ánh diễn biến giá thị trường các mặt hàng cụ thể theo danh mục báo cáo.

Cục Quản lý giá yêu cầu, trong nội dung báo cáo, ngoài việc phản ảnh mức giá cụ thể, cần nêu bật được diễn biến, nguyên nhân và dự báo xu hướng vận động của giá cả thị trường hàng hoá, dịch vụ tại địa phương; công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá mà địa phương đã thực hiện trong kỳ báo cáo và lũy kế theo quý, năm.

Các địa phương cần chủ động đề xuất, kiến nghị về Bộ Tài chính các biện pháp bình ổn giá, hoàn thiện cơ chế quản lý giá.

Báo cáo của các địa phương cũng nêu khá đầy đủ nội dung về công tác quản lý nhà nước về giá mà địa phương đã triển khai thực hiện trong kỳ báo cáo. Đây là những nguồn thông tin hữu ích, góp phần quan trọng giúp cho việc tham mưu kịp thời biện pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá thị trường nhất là trong dịp lễ, Tết, thiên tai... trên địa bàn địa phương và địa bàn cả nước thời gian qua.

Đối với việc thực hiện chế độ báo cáo qua Chương trình quản lý giá thị trường hàng hoá, dịch vụ phiên bản 1.0 và 2.0, theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC, ngoài việc gửi báo cáo giá thị trường qua hình thức gửi thư điện tử và gửi báo cáo bằng văn bản về Cục Quản lý giá; từ ngày 1/7/2011, tất cả các địa phương đều phải thực hiện cập nhật, tổng hợp thông tin và gửi báo cáo qua Chương trình Quản lý giá thị trường hàng hoá, dịch vụ phiên bản 1.0 theo địa chỉ: http://qlg.btc (gọi là Chương trình phần mềm).

Tuy nhiên, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình và qua báo cáo của các địa phương thì hầu hết các địa phương đều chưa thực hiện cập nhật số liệu và gửi báo cáo qua Chương trình phần mềm này. Trong 6 tháng đầu năm 2013 chỉ có 20/63 địa phương thực hiện chế độ báo cáo giá thị trường qua Chương trình phần mềm này.

Cục Quản lý giá cho biết, từ khi Thông tư số 55/2011/TT-BTC được ban hành đến nay, Tổng cục Hải quan và Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tương đối đều đặn chế độ báo cáo theo định kỳ. Tuy nhiên, hai đơn vị mới chỉ thực hiện gửi báo cáo qua hệ thống thư điện tử, chưa gửi báo cáo bằng văn bản về Cục Quản lý giá theo quy định.

Cục Quản lý giá đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện báo cáo giá hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC; chủ động phối hợp với Cục Quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính và đơn vị liên quan để xây dựng, hoàn thiện nội dung, phương thức báo cáo, bảo đảm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu giá nhập khẩu sẵn có của đơn vị với yêu cầu phải báo cáo theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC hoặc yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi trong thời gian tới.

Để công tác báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ tiếp tục phát huy hiệu quả, tiến tới xây dựng được Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phục vụ công tác quản lý nhà nước về giá theo quy định tại Luật Giá, Cục Quản lý giá đề nghị Sở Tài chính các địa phương tiếp tục duy trì thực hiện tốt chế độ báo cáo giá thị trường theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC.

Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giá thị trường qua Chương trình phần mềm Quản lý giá thị trường hàng hoá, dịch vụ phiên bản 2.0. Thời gian gửi, trước ngày 20/7/2013.