Yêu cầu các ngân hàng thương mại hoàn thiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Ngày 29/01/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 657/NHNN-TTGSNH về việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của các Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP).

Yêu cầu các ngân hàng thương mại hoàn thiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo văn bản này, nhằm thực hiện giải pháp “Niêm yết cổ phiếu của các NHTMCP trên thị trường chứng khoán” tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tiếp tục đôn đốc các NHTMCP đặt trụ sở chính trên địa bàn chưa niêm yết cổ phiếu hoàn thiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Cùng với đó, theo dõi, giám sát việc triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của các đơn vị trên địa bàn; kịp thời báo cáo và đề xuất Thống đốc NHNN các biện pháp để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng theo chủ trương nêu tại Đề án.