05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Trang Phạm

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT quy định về 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Đây là văn bản cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh - Ảnh 1