10 tháng, đã có 1,8 tỷ hóa đơn điện tử được cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý

Thông tin về tình hình triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc trong 10 tháng năm 2022, Tổng cục Thuế cho biết, đã có 1,8 tỷ hóa đơn điện tử được cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý.

10 tháng, đã có 1,8 tỷ hóa đơn điện tử được cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý
10 tháng, đã có 1,8 tỷ hóa đơn điện tử được cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý  - Ảnh 1

Thiết kế: Gia Hân