Hơn 5,6 tỷ hóa đơn điện tử đã được phát hành

Hơn 5,6 tỷ hóa đơn điện tử đã được phát hành

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, lũy kế đến ngày 31/10/2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 5,6 tỷ hóa đơn (trong đó có hơn 1,62 tỷ hóa đơn có mã và hơn 3,98 tỷ hóa đơn không mã).
Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế

Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thường xuyên triển khai thực hiện công khai các thủ tục hành chính và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại bộ phận “Một cửa”. Qua đó, giúp người nộp thuế đến liên hệ, giao dịch về công tác thuế theo đúng quy định. 
8 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước đạt 70% dự toán

8 tháng đầu năm, Cục Thuế Thừa Thiên - Huế thu ngân sách nhà nước đạt 70% dự toán

Thời gian qua, dù đối mặt với bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt kết cao nhất. Tính đến ngày 31/8/2023, Cục Thuế đã thu NSNN là 6.326 tỷ đồng, đạt 70% dự toán được giao năm 2023.
Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Việc triển khai vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đang được các cơ quan liên quan “dồn sức” thực hiện. Vậy những lợi ích thiết thực đối với người bán, người mua khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là gì?
Sớm hoàn thiện ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro hóa đơn điện tử

Sớm hoàn thiện ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro hóa đơn điện tử

Ban Quản lý rủi ro (Tổng cục Thuế) đã xây dựng và đang hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) phục vụ cho công tác phân tích theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 78/QĐ-TCT về quản lý rủi ro, các chức năng đối chiếu hóa đơn và tờ khai; phát hiện sớm rủi ro và chức năng hỗ trợ ngăn chặn gian lận. Dự kiến hệ thống sẽ hoàn thành trong tháng 4/2023.