10 tháng năm 2021, Việt Nam thu hút hơn 23,74 tỷ USD vốn FDI

T. Anh

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/10/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,74 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020.

10 tháng năm 2021, Việt Nam thu hút hơn 23,74 tỷ USD vốn FDI - Ảnh 1