12 chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm bảo vệ môi trường

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nêu rõ 12 chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm bảo vệ môi trường.

12 chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm bảo vệ môi trường - Ảnh 1