20 quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất thế giới năm qua

Theo VnEconomy

Theo số liệu của hãng tin tài chính Bloomberg, hiện có 20 quỹ quản lý ít nhất 1 tỷ USD có lợi nhuận cao nhất năm 2012 đầy khó khăn và thách thức.

20 quỹ đầu cơ kiếm “đậm” nhất thế giới năm qua
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

1. Metacapital Mortgage Opportunities

Người quản lý quỹ: Deepak Narula
Công ty quản lý: Metacapital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ chứng khoán đảm bảo bằng nợ thế chấp nhà (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 1,5 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 37,8%
Mức lợi nhuận năm 2011: 23,6%

2. Pine River Fixed Income

Người quản lý quỹ: Steve Kuhn
Công ty quản lý: Pine River Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ chứng khoán đảm bảo bằng nợ thế chấp nhà (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 3,6 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 32,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: 4,8%

3. CQS Directional Opportunities

Người quản lý quỹ: Michael Hintze
Công ty quản lý: CQS
Trụ sở: Anh
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 1,5 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 28,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: -10,4%

4. Pine River Liquid Mortgage

Người quản lý quỹ: Steve Kuhn
Công ty quản lý: Jiayi Chen Pine River Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ chứng khoán đảm bảo bằng nợ thế chấp nhà (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 1,1 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 28,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 7,2%

5. Odey European

Người quản lý quỹ: Crispin Odey
Công ty quản lý: Odey Asset Managemen
Trụ sở: Anh
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô (macro)
Giá trị tài sản: 1,8 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: -20,3%

6. Marathon Securitized Credit

Người quản lý quỹ: Bruce Richards, Louis Hanover
Công ty quản lý: Marathon Asset Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ các loại tài sản được đảm bảo (asset backed)
Giá trị tài sản: 1,2 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: -4,2%

7. Palomino

Người quản lý quỹ: David Tepper
Công ty quản lý: Appaloosa Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 4,9 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 24,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: -3,5%

8. BTG Pactual GEMM

Người quản lý quỹ: Một nhóm nhà quản lý quỹ, bao gồm Andre Esteves
Công ty quản lý: BTG Pactual Global Asset Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ dựa trên diễn biến kinh tế vĩ mô (macro)
Giá trị tài sản: 3,6 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 23,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: 3,4%

9. Third Point Ultra

Người quản lý quỹ: Daniel Loeb
Công ty quản lý: Third Point
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đa chiến lược
Giá trị tài sản: 1,3 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 22,1%
Mức lợi nhuận năm 2011: -2,3%

10. Omega Overseas Partners A

Người quản lý quỹ: Leon Cooperman
Công ty quản lý: Omega Advisors
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short)
Giá trị tài sản: 1,4 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,7%
Mức lợi nhuận năm 2011: -1,4%

11. Seer Capital Partners

Người quản lý quỹ: Philip Weingord
Công ty quản lý: Seer Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ các loại tài sản được đảm bảo (asset backed)
Giá trị tài sản: 1,2 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,6%
Mức lợi nhuận năm 2011: 2,1%

12. Tiger Global

Người quản lý quỹ: Feroz Dewan, Chase Coleman
Công ty quản lý: Tiger Global Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 6,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 21,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 45,0%

13. Eminence

Người quản lý quỹ: Ricky Sandler
Công ty quản lý: Eminence Capital
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 3,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,9%
Mức lợi nhuận năm 2011: 1,6%

14. Jana Master

Người quản lý quỹ: Barry Rosenstein, David DiDomenico
Công ty quản lý: Jana Partners
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu tư theo sự kiện (event driven)
Giá trị tài sản: 3,8 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,4%
Mức lợi nhuận năm 2011: -2,1%

15. Structured Servicing Holdings

Người quản lý quỹ: William Mok
Công ty quản lý: Structured Portfolio Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ chứng khoán đảm bảo bằng nợ thế chấp nhà (Mortgage-backed arbitrage)
Giá trị tài sản: 1,9 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,3%
Mức lợi nhuận năm 2011: 19,6%

16. Citadel Tactical Trading

Người quản lý quỹ: Một nhóm các nhà quản lý quỹ, bao gồm Kenneth Griffin
Công ty quản lý: Citadel Advisors
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ giá lên/giá xuống (Đầu cơ giá lên/giá xuống (Long/short))
Giá trị tài sản: 1,0 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 20,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: 38,0%

17. Viking Long

Người quản lý quỹ: Andreas Halvorsen
Công ty quản lý: Viking Global Investors
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Thiên về đầu cơ giá lên (long biased)
Giá trị tài sản: 1,7 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 19,4%
Mức lợi nhuận năm 2011: -0,1%

18. Cerberus RMBS Opportunities

Người quản lý quỹ: Steve Feinberg
Công ty quản lý: Cerberus Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đầu cơ tài sản giá rẻ (distressed)
Giá trị tài sản: 1,7 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 19,0%
Mức lợi nhuận năm 2011: Không rõ, quỹ mới thành lập năm 2011

19. LibreMax Partners

Người quản lý quỹ: Greg Lippmann
Công ty quản lý: LibreMax Capital
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Các sản phẩm tài chính cấu trúc (structured credit)
Giá trị tài sản: 2,3 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 18,5%
Mức lợi nhuận năm 2011: 2,0%

20. Pine River

Người quản lý quỹ: Aaron Yeary
Công ty quản lý: Pine River Capital Management
Trụ sở: Mỹ
Chiến lược: Đa chiến lược (multistrategy)
Giá trị tài sản: 1,6 tỷ USD
Mức lợi nhuận từ đầu năm đến ngày 31/10/2012: 18,5%
Mức lợi nhuận năm 2011: 5,7%