Thực tiễn thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm cho các khoản vay từ các ngân hàng thương mại

Thực tiễn thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm cho các khoản vay từ các ngân hàng thương mại

Thế chấp quyền sử dụng đất (TCQSDĐ) là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất. Các quy định về thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất là những chuẩn mực pháp lý cụ thể của Nhà nước, cũng như trách nhiệm pháp lý mà các chủ thể khi thiết lập quan hệ thế chấp tài sản phải tuân theo. Trên thực tế, việc thực hiện TCQSDĐ đất bảo đảm cho các khoản vay tại các ngân hàng thương mại (NHTM) còn gặp một vài tồn tại.
Lãi suất thế chấp của Mỹ lần đầu tiên leo mức 4% kể từ năm 2019

Lãi suất thế chấp của Mỹ lần đầu tiên leo mức 4% kể từ năm 2019

Lãi suất thế chấp vay mua nhà phổ biến nhất của Mỹ đã tăng mạnh nhất trong gần hai năm vào tuần trước, lần đầu tiên vượt qua mức 4% kể từ năm 2019 khi các thị trường tài chính dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ phản ứng với mức lạm phát cao nhất với tốc độ tăng lãi suất tích cực.