2014, tập trung kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

(Tài chính) Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đang hoàn thiện kế hoạch kiểm toán năm 2014 để công bố trong một vài tuần tới. GS., TS. Đoàn Xuân Tiên, Phó tổng KTNN cho biết, năm 2014 sẽ tập trung kiểm toán khối doanh nghiệp nhà nước.

 2014, tập trung kiểm toán doanh nghiệp Nhà nước  - Ảnh 1
TS. Đoàn Xuân Tiên
Phóng viên: Thưa ông, kế hoạch kiểm toán năm 2014 bao giờ sẽ được công bố?

TS. Đoàn Xuân Tiên: Chúng tôi đã xin ý kiến của các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội về kế hoạch kiểm toán năm 2014. Trên cơ sở ý kiến tham gia đóng góp, nhiều khả năng, kế hoạch kiểm toán năm 2014, trong đó có danh sách từng doanh nghiệp, sẽ được công bố trong nửa cuối tháng này.

Năm 2013, chúng tôi thực hiện kiểm toán 149 đầu mối, trong đó có 29 doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng. Năm tới, chúng tôi dự kiến kiểm toán 161 đầu mối, trong đó có 44 doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp, tổ chức tài chính - ngân hàng, KTNN dự kiến tập trung kiểm toán những nội dung gì, thưa ông?

KTNN sẽ tập trung đánh giá tình hình tài chính; quản trị và hiệu quả sản xuất - kinh doanh; hiệu quả đầu tư ngoài ngành; việc tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi sẽ có những kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ trong chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại; phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính, ngân hàng trong năm 2014.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ có đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua việc sử dụng các công cụ, biện pháp của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó chú trọng vấn đề nợ xấu và sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng - những vấn đề được đại biểu Quốc hội, chuyên gia kinh tế và cả xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây.

Hiện cả nước còn khoảng 1.200 doanh nghiệp nhà nước, mỗi năm chỉ kiểm toán trên dưới 40 đơn vị thì bao giờ một đơn vị mới được kiểm toán lại?

Do số lượng doanh nghiệp nhà nước rất lớn, nên chúng tôi phải lựa chọn đối tượng kiểm toán. Thực tế, chúng tôi thường ưu tiên kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nên có không ít tập đoàn, tổng công ty bị kiểm toán 2 - 3 năm liên tục. Còn với những doanh nghiệp khác, chúng tôi thường lựa chọn những đơn vị có vấn đề trong quản lý tài chính, hoạt động sản xuất - kinh doanh, như vụ “lương khủng” của các doanh nghiệp công ích chẳng hạn.

Cách thức thực hiện kiểm toán trong năm tới có gì khác so với những năm trước không, thưa ông?

Từ trước đến nay, việc lồng ghép nhiều nội dung, mục tiêu trong một cuộc kiểm toán khiến quy mô kiểm toán quá lớn so với năng lực và thời gian của đơn vị kiểm toán, nên trong báo cáo kiểm toán chưa có nhiều đánh giá sâu sắc ở từng nội dung được lồng ghép.

Ngoài ra, do chưa sử dụng các nguồn lực trong xã hội để phục vụ đánh giá chất lượng công trình, dự án đầu tư được kiểm toán thông qua trưng cầu giám định chuyên môn, nên chất lượng kiểm toán cũng chưa được như mong muốn.

Do vậy, từ năm 2014 trở đi, chúng tôi khắc phục những hạn chế đó bằng cách phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm tra Đảng, Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành và các cơ quan chức năng khác nhằm tránh chống chéo, giảm lồng ghép trong kiểm toán để nâng cao chất lượng.

Để tập trung cho khối doanh nghiệp nhà nước và những lĩnh vực nổi cộm như đầu tư xây dựng, nợ công…, theo dự kiến, số doanh nghiệp nhà nước được kiểm toán trong năm tới tăng 50% so với năm 2013 (từ 29 đơn vị lên 44 đơn vị), nhưng tổng đầu mối kiểm toán trong tất cả các lĩnh vực chỉ tăng 8%.